Søknad om leie av båtplass

 

Etter årsmøtevedtak 16. mars 2005 er det kun styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassene i anlegget.

OBS! Ingen kan leie båtplass i havnen på Fagerstrand uten å være medlem.

Skjemaet under bes fylt ut så fullstendig som mulig.

Det er bestemt at utleiepris skal være 5% av båtplassens fastsatte verdi + havnekontingent, moloavgift og utleiegebyr. Det må innbetales et depositum på kr. 1.500,- og i tillegg må du ta de vakter båtplassen er tildelt.

 

Det inngås skriftelig leieavtale mellom deg og Fagerstrand Båtforening.

 

OBS! Båten   være ansvarsforsikret og registrert i den tiden den ligger i vårt anlegg og dokumentasjon på forsikring og registrering sendes inn når leiekontrakt returneres. (Hvis du har sendt inn dette tidligere på samme båt trenger du ikke å sende inn dette flere ganger.)

 

Priseksempel båtplass 3m bredde: kr. 8.100,- + kr. 1.500,- i depositum

 

Trykk på linken nederst på siden, og fyll ut skjemaet. Velg å sende det pr. epost til fabat@fabat.no ta en utskrift eller lagre en kopi for deg selv.

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

 

Trykk her for pdf-skjema