Søknader

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

Nøkkelkort til dusj, vaskerom og toaletter:
Bestille nøkkelkort ALLE KAN BESTILLE, men må betale depositum. Medlem eller ikke medlem
 

Vannscootere

Etter opphevelsen av den såkalte «Vannscooter-forskriften» 18. mai 2017 har det blitt en betydelig økning i salg og bruk av vannscootere langs kysten. Det er stor uenighet i kommunene om man bør regulere vannscooter-trafikken på annen måte. Oslo har sagt klart ifra at de vil gjøre det og kommunene rundt indre Oslofjord og Nesodden kommune er i "tenkeboksen". Styret har i denne forbindelse enstemmig vedtatt at vannscootere ikke kan ligge i havnen.

 
FOR MEDLEMMER med fast båtplass:

1.
Endring av medlemsopplysninger
2.
Melding om å bytte plass (selge/kjøpe/flytte) 
3.
Melding om å leie ut plass 
4.
Søknad jolleplass
    Regler søknad jolleplass (er HTML-format)
5.
Søknad om vinterplass

6
. Registrere båttype
7.
Salgsmelding    OBS! Nytt automatisk skjema

FOR medlemmer uten fast båtplass og Fremtidige MEDLEMMER:

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

1. Søknad medlemskap / båtplass  OBS! Nytt automatisk skjema    Regler søknad medlemskap / båtplass (er HTML-format)
2.
Søknad jolleplass
     Regler søknad jolleplass (er HTML-format)
3.
Søknad Vellet (Fagerstrand/Myklerud Vel)
4.
Søknad om vinterplass
  
5. Søknad om å leie plass 

FOR medlemmer som leier båtplass:
1. Registrere båttype

Laste ned Acrobat Reader (Dette er et gratisprogram fra Adobe.)
Hvis du ikke har Acrobat Reader (leser pdf-filer) så kan programmet enten lastes ned eller installeres ved å trykke på ikonet. Følg instruksene du får.