Søknad om jolleplass på stranden til FaBåt

 

Fagerstrand Båtforening
Postboks 68
1457 Fagerstrand
 
Foreningens postgirokonto er: 0540 04 87687
 
OBS! Ved betaling over nettbank vær vennlig å påfør betalingen riktig dato, navn etc.
 
Fra 28. mars 2007 er det innført innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-. Når du har betalt medlemskontingenten på kr. 400,- sender vi deg en giro på kr. 1.000,- for innmeldingsgebyret. Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt ved utmelding. Alle betalingsfrister må overholdes. Ta kontakt med styret dersom en betalingsfrist blir vanskelig å overholde. Innmeldingsgebyret dekker utgifter båtforeningen har med organisering av venteliste etc.
 
Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut på www.fabat.no hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post. Fødselsdato og kontonr. blir ikke lagt ut på Internet! Jeg er ellers kjent med reglene for ventelisten og godtar de til enhver tid gjeldende regler. Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt.

 

Trykk på linken nederst på siden, og fyll ut skjemaet. Velg å sende det pr. epost til fabat@fabat.no ta en utskrift eller lagre en kopi for deg selv.

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

 

Trykk her for pdf-skjema Denne gjelder BARE faste plasser

 

 

Trykk her for pdf-skjema Denne gjelder kun IKKE faste plasser