Bestille sjøsetting

Du bestemmer selv når du vil sjøsettes i tidsrommet april til 31. mai fra kl. 08.00 til kl. 20.30, så langt dette er mulig.  Hvis ekstern mobilkran eller kranbil ble benyttet ved opptak må dette benyttes ved sjøsetting og vedkommende båteier må betale dette selv. Slik sjøsetting må varsles Fagerstrand Båtforening på forhånd.

Vinteropplaget opphører 31. mai og videre opplagsavtale må inngås.

Du må selv ta kontakt med båteierne som har båter som kan stenge for sjøsetting av din båt, og forsøke å bli enige om felles dato for sjøsetting. Tirsdag, torsdag og fredag er avsatt til fritid så opptak og sjøsetting av båter på disse dagene lar seg ikke gjøre. Da vi tok deg opp i fjor høst søkte vi å plassere deg så gunstig som mulig i forhold til sjøsetting. Det må utvises smidighet fra alle parter slik at sjøsetting går så greit som mulig. Flytting av båter er tidkrevende og i mange tilfeller vanskelig å gjennomføre og vil ikke bli utført, uten i helt spesielle tilfeller.

OBS! I forbindelse med bestilling av sjøsetting i mai vil vi gjerne presisere følgende: 

OBS! Du er nødt til å velge datoer med større intervall enn etter hverandre og det går ikke og bare velge lørdager eller søndager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges.

Klokkeslett må fortrinnsvis velges med et valg på dagtid og en på ettermiddag/kveld.

Du må kunne regne med fremmøte på dagtid på hverdager.

OBS!
Vi tar forbehold at hvis dine valgte datoer og tider er fulltegnet så vil vi velge for deg . (Vi forsøker å velge dato og tid så godt det lar seg gjøre.)

Fyll ut og send inn søknaden omgående for bindende avtale.

Personopplysninger om meg fra medlemsregisteret til båtforeningen blir uten unntak lagt ut på hjemmesiden til FaBåt (medlemslister etc.). eller blir sendt ut som listevedlegg i E-post eller lister hengt opp i vakthuset på Fagerstrand.

 

Trykk på linken nederst på siden, og fyll ut skjemaet. Velg å sende det pr. epost til fabat@fabat.no ta en utskrift eller lagre en kopi for deg selv.

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, med "vanlig Mac" er det ingen problemer, der benyttes både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

Trykk her for pdf-skjema