Søknader

OBS! FaBåt har ingen egne plasser som leies ut.

Styret kan leie ut plasser som plasseiere ønsker å leie ut en enkelt sesong. (ikke flere sesonger etter hverandre.)

 

Personvern, og det nye EU-baserte lovverket (GDPR) blir operativ 25 Mai 2018

Med det nye EU-personvern-lovverket operativt fra mai 2018, så vil det å bryte den nye personvern-loven kunne bli en svært dyr affære for en båtforening, derfor må vi innhente tillatelse fra deg som medlem til å kunne fortsette med våre lister på nettet og oppslag i vakthuset med de samme listene.

 

Lister vil kun inneholde følgende personopplysninger (og ikke nødvendigvis alle på samme liste): Bryggenummer/medlemsnummer, Navn, Post og vei adresse, Postnummer/sted, E-postadresse, Mobilnummer, Din ansiennitetsdato (innmeldingsdato).
Trykk her

 

FOR MEDLEMMER med fast båtplass:
1.
Endring av medlemsopplysninger (Automatisk skjema)
2.
Melding om å bytte plass (Automatisk skjema) 
3.
Melding om å leie ut plass (Automatisk skjema)
4.
Søknad jolleplass (automatisk skjema)
    Regler søknad jolleplass (er HTML-format)
5.
Søknad om vinterplass (Automatisk skjema)
6
.
Registrere båttype (Automatisk skjema)
7.
Salgsmelding  (Automatisk skjema)

8. Overføre plass eller medlemskap til slektning (rett opp og nedadstigende) (Automatisk skjema)

FOR medlemmer uten fast båtplass og Fremtidige MEDLEMMER:

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

1. Søknad medlemskap / båtplass  (automatisk skjema)    Regler søknad medlemskap / båtplass (er HTML-format)
2.
Søknad jolleplass
     Regler søknad jolleplass (er HTML-format)
3.
Søknad om vinterplass
 (automatisk skjema) 
4. Søknad om å leie plass (automatisk skjema)

FOR medlemmer som leier båtplass:
1. Registrere båttype

Laste ned Acrobat Reader (Dette er et gratisprogram fra Adobe.)
Hvis du ikke har Acrobat Reader (leser pdf-filer) så kan programmet enten lastes ned eller installeres ved å trykke på ikonet. Følg instruksene du får.