Alle med fast båt- eller jolleplass i havnen må betale kontingent i tillegg til havne- eller jolleplasskontingent.

De som ønsker å stå på venteliste må være medlem i båtforeningen og betale kontingent og innmeldingsgebyr.

 

Nedenfor følger de kontingenter og gebyrer som gjelder inntil Årsmøtet bestemmer noe annet.

 

Vi begynner med Mooringo gjesteplass App og der gjelder døgnkontingent for leie av korttidsplass fortsatt kr. 250,- inkl. landstrøm. Betaling skjer via Mooringo.

 

Kontingenter:

Medlemskontingent (alle)  Kr. 400,-

Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste)  Kr. 1.000,-

Havnekontingent:

Båtplasser med bredde inntil 3 meter kr. 2.000,-

Båtplasser med bredde mellom 3 meter og 5 meter vanlige utriggere kr. 2.500,-

Båtplasser inntil 5 meter med store utriggere kr. 3.500,-

Vedlikeholdsfond:

Båtplasser inntil 3 meter bredde kr. 1.500,-

Båtplasser inntil 5 meter bredde kr. 2.000,-

Båtplasser med store utriggere kr. 2.500,-

Havnekontingent jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem)  Kr. 650,-

Vinterleie, medlem med plass, båt under 5m, (Strøm ikke inkludert) kr. 1.000,-

Vinterleie, medlem med plass, båt inntil 15m, (strøm ikke inkludert) kr. 2.500,-

Vinterleie, medlem uten båtplass og ikke medlem (strøm ikke inkludert) kr. 7.500,-

 

Gebyrer:

Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler)  Kr. 1.500,-

Gebyr overdragelse/bytte internt. (begge betaler)  Kr. 750,-

Gebyr overdragelse jolleplass  Kr. 350,-

Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt  Kr. 3.000,-

Gebyr for betaling av kontingenter etc. etter forfall, 20% av forfalt beløp

 

Fremleie:

Utleiegebyr (for behandling av forholdet)  Kr. 1.500,-

Fremleiepris er 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr. 2.100,- i havnekontingent + kr. 1.500,- i utleiegebyr.

Eksempel på utleie av 3m plass: kr. 7.545,-.

 

Godtgjørelser:

Dugnadsgodtgjørelse (alle) Pr. time Kr. 100,-

Vaktgodtgjørelse til reservevakter Kr. 1.500,-

 

Diverse:

Foreningsvimpel  Kr. 200,-

 

"Vanlige" bryggeplasser på B, F og M: Ved kjøp og bytte er cm-prisen kr.263,- (Alle plasser har gangbar utrigger på en side)

"Store" bryggeplasser: fra B052B til og med plass B088 (partall) og plassene B105L til og med B115L samt plassene fra M052L til og med M066L Ved kjøp/salg og bytte er cm-prisen kr. 326,- pr. cm bredde.

 

L-plasser: kr. 20.967,- (Plassen er ca. 2,35m bred med ikke gangbar utrigger på begge sider)

 

OBS! Alt kjøp og salg samt bytte av plasser går gjennom styret.