OPPLAGSREGLEMENT

 1. FaBåt har alt ansvar i forbindelse med opptak og utsetting av båter, inntil båten er trygt plassert i krybben for vinterlagring i overensstemmelse med de spesifikasjoner som følger leverandøren av krybbene. 
 2. Det er båteiers ansvar å sørge for tildekking av båten. Hvis båten er tildekket med presenning skal denne være tilstrekkelig festet. Tauverk i master og annet skal være festet slik at unødig støy, unngås. 
 3. Fabåt har intet ansvar for uhell og påfølgende skade som påføres som en konsekvens av at krybber faller sammen eller svikter på annen måte. Ingen produsenter av slike krybber gir garanti mot slike uhell. Båteiere som velger å benytte egne krybber gjør dette på eget ansvar.
 4. Området rundt båten skal holdes ryddig.
 5.  Ved sjøsetting skal området ryddes snarest mulig. Dette gjelder opplagsmateriell, presenninger og private krybber som FaBåt ikke har ansvar for. Båteier kan samle dette, merke det med båteiers navn og mobil nr. og plassere dette under taket ved det gamle fyrhuset. (Bak livbåten) på eget ansvar.
 6. Tømming av olje etc. annet sted enn i egne spilloljetanker må ikke forekomme. Kun normalt avfall fra båten kan kastes i containeren. Annet avfall skal ikke etterlates på opplagområdet. Hvis beholdere er fulle så må man gi beskjed til opplagsansvarlige snarest mulig.
 7. OBS! Bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoplet i båten når du selv ikke er tilstede, dette etter pålegg fra Follo og Nesodden brannvesen.

 8. Båteieren, plikter å rette seg etter opplagreglementet samt de påbud og instrukser som blir gitt.
 9. Ved fjerning av gammelt bunnstoff etc. skal det under båten, tildekkes med pressening somskal fange opp bunnstoffet. Dette bøsset kan deretter kastes i egnet beholder i den grønne Miljøstasjonen.

 

ANSVAR OG VILKÅR

Så vidt Fagerstrand Båtforening har konstatert er det ikke noen produsenter som garanterer sine opplagskrybber mot uhell, det være seg seilbåt- og/eller motorbåtkrybber. Med seilbåt gjelder dette med eller uten mast oppe. Dette betyr at Fagerstrand Båtforening heller ikke kan gi noen garanti eller annen forsikring når vi benytter våre opplagskrybber eller plasserer båten i eiers egen krybbe. Vi plasserer alle båter i krybbene på forsvarlig måte og med sikringer som produsentene har anbefalt benyttet.

Forsikringsbransjen opererer med definisjonen; forsvarlig oppstøtting av båten, samt at det ikke nevnes at masten må være tatt av under opplag. Det vi ser er at hvis/når et uhell inntreffer dekker båteiers forsikring skaden mot en egenandel som alltid påhviler båteier. Egenandel og vilkår varier fra selskap til selskap så sjekk med eget selskap.

 

FAGERSTRAND BÅTFORENINGS VILKÅR

 

 1. Det er båteiers ansvar å lese og sette seg inn i alle relevante opplysninger i forbindelse med bestilling av vinter-, korttids- og sommeropplag.
 2. Det er båteiers ansvar at opplysningene som avgis i bestillingsskjemaet er riktige.
 3. Det er båteiers ansvar at båten/motoren er minimum brann / tyveri forsikret i opplagsperioden.
 4. Hvis en seilbåt plasseres på opplagsområdet til Fagerstrand Båtforening med masten oppe, er dette båteiers eget ansvar.
 5. Båteier som benytter egen krybbe gjør dette på eget ansvar. Fagerstrand Båtforening forbeholder seg retten til å avvise bruk av egen krybbe.
 6. Båteier og dennes representanter må rette seg etter opplagsområdets regler til enhver tid.
 7. Ethvert mellomværende mellom båteier og FaBåt må være oppgjort før sjøsetting finner sted. Ved betaling etter forfallsdato må det påregnes morarente.
 8. Båteierne som velger å ha båten utendørs er selv forpliktet til å sørge for at snø fjernes fra presenninger.
 9. Alle vinteropplagsmedlemmer er forpliktet til å følge de regler for adkomst og opphold på opplagsområdet som gjelder.
 10. Ved å skrive Ja i feltet; GODKJENNER VILKÅRENE VED VINTEROPPLAG har du godtatt våre vilkår i forbindelse med vinter-, korttids- og sommeropplag.

Hilsen styret

Fagerstrand Båtforening