Vinteropplagkontingent 2023 / 2024 (gjeldende fra 1. juli 2023)

 

 

TOTALPRIS inkluderer opptak (høst) / utsetting (vår) samt selve opplaget. Prisen inkluderer vask med høytrykksspyler av båtbunnen. Leie av krybbe er ikke inkludert.

OBS! Minimumsleie kr. 2.483,- Hvis båten har ligget i sjøen mere enn en sesong vil båtbunnen erfaringsmessig være meget grodd og vi bruker adskillig mere tid på høytrykkspylingen og derfor vil båter med ekstra mye "groe" kunne få en tilleggsregning ut fra medgått tid.  Blir vurdert når båten er tatt opp.

 

For at du skal finne ut hvor mange båten eller campingvognen din opptar legger du til 0,5m til båtens mål, både i lengden og bredden før du multipliserer tallene. (I tillegg legg til 0,75m² for draget på hengeren)

 

Eksempel, båt : (9,5 + 0,5 =) 10,0 x (3,25 + 0,5 = ) 3,75 = 37,5

Eksempel, campingvogn : (4,50 + 0,50) = 5,0 x ( 2,30 + 0,50) = 2,80 = 14 + 0,75 = 14,75

 

1. Total opplagkontingent innendørs i kald hall: kr. 628,- pr. m²

2. Total opplagkontingent innendørs i kald hall (campingvogn): kr. 280,- pr. m²

3. Total opplagkontingent under tak: kr. 497,- pr. m²

4. Total opplagkontingent under tak: (campingvogn) kr. 252,- pr. m²

5. Total opplagkontingent utendørs: (motorbåt) kr. 273,- pr. m²

6. Total opplagkontingent utendørs: (seilbåt) kr. 286,- pr. m²

7. Total opplagkontingent utendørs: (campingvogn) kr. 206,- pr. m²

8. Kortidsopplag 1 uke og 1 mnd, se lengre nede på siden samme fargekode

 

OBS Båter fra 33 fot! får et tillegg på kr. 1.242,-

 

Bare løft med truck  blir beregnet fra kr. 1.863,- og oppover avhengig av medgått tid.

Vi har kapasitet til å løfte opp til 6000 kg samt båter med dypgående inntil 195 cm i dybde.

 

Ta kontakt pr. e-post, eller mobil 90 94 24 80

 

Masteløft, pr. gang: fra kr. 887,- og oppover avhengig av størrelse. Ekstraarbeid i forbindelse med ned- og opprigging, stramming av vant, mellomvant etc. kommer i tillegg i henhold til medgått tid.

 

Vi har krybber for motor- og seilbåter.

 

Krybbekontingent, Lambertseter krybbe, ILAS, for seilbåt opp til 34 fot kr. 1.801,-

Krybbekontingent, Lambertseter krybbe, ILAS, for seilbåt fra 35 fot kr. 3.105,-

 

SEAQUIP båtstøtter. Type SB 0 til SB 4 passer til seilbåter opp til 50 fot  og type MB passer motorbåter opp til 60 fot

 

SB 1 for seilbåt over 36 fot kr. 931,- pr. stk. (Vi bruker 6 stk.)

SB 0 for seilbåt over 38 fot kr.1.056,- pr. stk. (Vi bruker 6 stk.)

MB 0 til MB 3 for motorbåt fra kr. 870,- pr. stk. (Vi bruker minst 4 stk.)

 

Krybbekontingent (for motorbåter)

Tralle
OBS! Hjulsett blir kun brukt ved flytting innen opplagsområdet

 

Liten (for båter inntil 6,5m og 2000kg): kr. 1.118,-

Medium (for båter inntil 8m og 2600kg ): kr. 1863,-

Stor ( for båter inntil 10m og 3500 kg): kr. 3.105,-

 

Kontingent for opplag beregnes etter følgende formel:

(lengde + ½m) x (bredde + ½m) (altså antall m² båten dekker.)

Det er lik m² - kontingent for båter mellom 4,87m (16 fot) og opptil 10m (opptil ca 33 fot)

OBS! Båter lengre enn 10m eller som veier over 5,5 tonn må avtales særskilt. Ta kontakt

 

Båter som benytter egen båthenger, altså ikke benytter seg av truck må i utgangspunktet leveres ferdig spylt under vannlinjen.

Båter som leveres på egen båthenger, betaler kun for opplag. Opplagarealet beregnes da etter lengde x bredde på båthenger.

Det beregnes tillegg hvis båten skal løftes over på en av våre krybber, etter samme formel som nevnt ovenfor. Ta kontakt for utregning av opplagskontingenten om du trenger hjelp.

 

Generelle sommeropplag- og korttidskontingenter 

OBS!.Hvis det skal benyttes mobilkran må dette avtales på forhånd med opplagsmannskapet og vedkommende må ordne og betale dette selv.

 

Flytting av båt kan forekomme og det vil bli beregnet flytteomkostninger med kr. 1.500,-. Kompliserte nødvendige flyttinger blir fakturert for tid i tillegg.

1. Opplagkontingent for sommeren pr. påbegynt mnd. (OBS! gjelder kun for overliggende båter): 

kr. 60,- pr. m² (flytteomkostninger og leie av krybbe kommer i tillegg)
kr. 43,- pr m² i tillegg for opplag under tak

kr. 54,- pr m² i tillegg for opplag i hall

 

2. Korttids opplagkontingent inntil 1 uke.:

kr. 118,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.183,-. Blir vurdert når båten er tatt opp. 

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.613,- Minimumsleie er kr.2.483,-

 

3. Korttids opplagkontingent inntil 1 mnd.:

kr. 167,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.183,-. Blir vurdert når båten er tatt opp

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.613,- Minimumsleie kr. 2.483,-