Hvor er vi?

Om du kommer sjøveien nordfra så må du kjøre båten inn ved rød pil på innsiden av dykkerskolens kai frem til kaikant på venstre side ved vårt vakthus, hvor vi har markert med rød X.

 

 

(trykk på bilde for stor versjon)

Om du kommer sjøveien sydfra så må du kjøre forbi FaBåts bryggeanlegg på styrbord side deretter passere dykkerskolens kai og kjør inn ved rød pil og legg til ved rød X

 

Om du kommer med bil så kjører du til Nesset og derfra følger du riksvei 156. Nedenfor bilopphuggeren tar veien av til venstre mot Fagerstrand (fylkesvei 82) og denne følger du til du kommer til Fagerstrand og her svinger du ned til venstre og følger skilting. Du er nå fremme.

Se på bildet ovenfor som viser hvor Port nede befinner seg. Denne er markert med rød X og teksten Port nede

Se på bildet nedenfor som viser hvor Port oppe befinner seg. Denne er markert med rød X og teksten Port oppe. Rød pil viser hvor du svinger av fra Fagerstrandbakken.

 

 

(trykk på bilde for stor versjon)

 

Hvor er vi

 

Under kan du se på bilder fra opplagsområdet. Hvordan båter tas opp, rengjøres og plasseres på egnet sted.

 

(trykk på bildene for stor versjon)

Spyling

Spyling av båtbunnen

 

(trykk på bildene for stor versjon)

I krybben

Oppsetting i seilbåtkrybbe