Bestille vinteropplag, båt eller campingvogn

Adgang og sikkerhet

Vårt opplagsområde på Fagerstrand (Tidl. Statoils eiendom) er avlåst, og bevoktet av Securitas. Denne ekstremt gode sikkerheten har en pris. Tilgang til opplagsområdet vil bli regulert med åpningstider som alle båteiere er forpliktet til å forholde seg til. Området er ennå et restriksjonsbelagt industriområde av myndighetene. Derfor er vi nødt til å forholde oss til de reglene som gjelder. Styret vil legge til rette for en så fleksibel tilgang til området som overhode mulig. Spesielt i de perioder høst, og vår, når båteiere ønsker tilgang til båten for vinterlagring og forberedelser til den nye sesongen.

 

Det er tilgang på vann og strøm i alle haller (ikke vann i hushallen) og hele uteområdet.

OBS! Bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoblet til båten når du selv ikke er tilstede. Dette er etter henstilling fra Brannvesenet i Nesodden og Follo.

 

Opptak og sjøsetting

Vi løfter båter med eget utstyr. Imidlertid må seilbåter med større dypgående enn ca.1,95m og båter som veier mer enn 6000kg, avtales nærmere og i de fleste tilfeller må disse løftes med mobilkran. Utgiftene til mobilkran betales av båteier og løft organiseres av båteier.

Båtopplaget forutsetter bruk av våre godkjente krybber, f.eks. ILAS stativ til seilbåter. Bruk av egne krybber må godkjennes av oss før opptak.

Motorbåter som står på egne faste krybber, vil tidlig opptak og tidlig sjøsetting vanskelig la seg forene. Motorbåter som benytter våre trillbare krybber, lar seg plassere nesten hvor som helst og kan noe enklere flyttes.

Ønsket tid for opptak og sjøsetting må fylles ut på bestillingsskjemaet. Ønsket avvik fra det som står i ordrebekreftelsen må meddeles skriftlig senest dagen før. Umeldte avvik vil bli belastet med gebyr. 

 

OBS! 
Du må velge 2 forskjellige opptaksdato og/eller/sjøsettingsdato med større intervall enn etter hverandre og heller ikke bare velge lørdager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges. Vanligvis tar vi ikke opp eller sjøsetter båter før kl. 17.00 på hverdager. Fagerstrand Båtforening tar forbehold hvis dine valgte datoer og klokkeslett er fulltegnet. Dato og klokkeslett vil da bli valgt, og meddelt deg av Fagerstrand Båtforening. 

 

La oss ta vare på båten din i sommer hvis du ikke kan ha båten ute. Sommersesongen regnes f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august, deretter blir forholdet beregnet som vanlig vinteropplag.

Se kontingentliste for sommeropplag, løft vedr. reparasjoner og stoffing. Kontingenten inkluderer opptak og sjøsetting med truck, høytrykkspyling av båtbunnen ved opptak samt selve  opplaget. Det er tilgang på vann og strøm. Du bestemmer selv når du vil opp/sjøsettes innenfor gitte rammer. Hvis ekstern mobilkran eller kranbil må rekvireres må vedkommende båteier avtale og betale dette selv. Opplagkontingenten blir redusert med truckkontingent.

 

OBS!
Fyll ut og send inn bestillingen. IKKE BETAL NÅ. GIRO BLIR SENDT. Bestilling er gjensidig bindene når faktura er sendt.

Alt må være betalt før båten blir sjøsatt. Ingen unntak!

 

Alle som benytter seg av opplag eller skal løftes for rep. eller stoffing blir automatisk opplagsmedlem i Fagerstrand Båtforening, om de ikke er båtplassmedlem fra før.

Det betales for lengde x bredde + 1/2m rundt båten på 2 sider. Lengde beregnes inkludert baugspyd, badeplattform etc.

 

Ansvar og Vilkår

Så vidt Fagerstrand Båtforening har konstatert er det ikke noen produsenter som garanterer sine opplagskrybber mot uhell, det være seg seilbåt- og/eller motorbåtkrybber. Med seilbåt gjelder dette med eller uten mast oppe. Dette betyr at Fagerstrand Båtforening heller ikke kan gi noen garanti eller annen forsikring når vi benytter våre opplagskrybber eller plasserer båten i eiers egen krybbe. Vi plasserer alle båter i krybbene på forsvarlig måte og med sikringer som produsentene har anbefalt benyttet.

Forsikringsbransjen opererer med definisjonen; forsvarlig oppstøtting av båten, samt at det ikke nevnes at masten må være tatt av under opplag. Det vi ser er at hvis/når et uhell inntreffer dekker båteiers forsikring skaden mot en egenandel som alltid påhviler båteier. Egenandel og vilkår varier fra selskap til selskap så sjekk med eget selskap.

 

Fagerstrand Båtforenings spesielle vilkår: 

  • Det er båteiers ansvar å lese og sette seg inn i alle relevante opplysninger i forbindelse med bestilling av vinter-, korttids- og sommeropplag.
  • Det er båteiers ansvar at opplysningene som avgis i bestillingsskjemaet er riktige.
  • Det er båteiers ansvar å følge med når båten plasseres i opplagskrybben og gjøre oppmerksom på om det er spesielle forhold som gjelder båttypen.
  • Det er båteiers ansvar at båten/motoren er forsikret i opplagsperioden.
  • Hvis en seilbåt skal plasseres på opplagsområdet til Fagerstrand Båtforening med masten oppe, er dette båteiers ansvar.
  • Båteier som benytter egen krybbe gjør dette på eget ansvar. Fagerstrand Båtforening forbeholder seg retten til å avvise bruk av egen krybbe.
  • Båteier og dennes representanter må rette seg etter opplagsområdets regler til enhver tid.
  • Ethvert mellomværende mellom båteier og FaBåt må være oppgjort før sjøsetting finner sted. Ved betaling etter forfallsdato må det påregnes morarente.
  • Båteierne som velger å ha båten ute er selv forpliktet til å sørge for at snø fjernes fra presenninger og krympeplast.
  • Alle opplagsmedlemmer er forpliktet til å følge de regler for adkomst og opphold i opplagsområdet som gjelder.

Ved å velge Ja i feltet; Godkjenner opplagsvilkår har du godtatt våre vilkår i forbindelse med vinter-, korttids- og sommeropplag.


Vi gjør spesielt oppmerksom på at du er forpliktet til å følge våre regler for god håndtering av avfall på området. Alt bunnstoff skal samles opp på en underliggende presenning og deretter deponeres i de merkede depoter som finnes tilgjengelig på opplagsområdet. Spillolje, batterier etc. skal også håndteres på samme forsvarlige måte. Overtredelser av disse regler for god miljøpolitikk vil bli påtalt og den enkelte båteier det gjelder vil bli gjort økonomisk ansvarlig.

 

OBS! Til orientering så blir det ikke opptak mandag 11/9, onsdag 13/9, onsdag 20/9, onsdag 27/9, mandag 2/10, onsdag 4/10, onsdag 18/10 og lørdag 28/10

Navn:
Adresse:
Post nr./sted:
Epostaddresse:
Mobil:
Mitt brygge nr.:
Registreringsnummer:
Båtens lengde i meter:
Båtens bredde i meter:
Hvis seilbåt, Båtens dypgående:
Opptaksdato 1:
Opptaksdato 2:
Opptaks klokkeslett:
Opptaks klokkeslett 2:
Antyd ønsket sjøsetting kun for plasseringshensyn:
Stå i hall: (du må enten stå på egen henger eller leie trillbar krybbe) Ja
Stå ute under tak: (du må enten stå på egen henger eller leie trillbar krybbe) Ja
Leie krybbe: Ja
Overvintret på sjøen utover sommersesong: Ja
Seilbåt (type):
Motorbåt (type):
Båtens totalvekt:
Godkjenner opplagsvilkår:
Skriv andre opplysninger i feltet nedenfor:

Put a website form like this on your site.