Bestille sjøsetting
Du må sende inn bestilling av sjøsetting etter vinteropplag selvom du allerede har antydet sjøsettings tidspunkt da du sendte inn bestilling av vinteropplag.

Antydet sjøsettingstidspunkt kreves kun slik at FaBåt kan plassere båten din i rett rad på kaia eller i hallene.

Bestilling av sjøsetting venter du med å gjøre til våren i god tid før ønsket sjøsetting. Vanligvis starter sjøsetting fra slutten av april og varsel 1 uke før ønsket sjøsetting er ok.

 

Du bestemmer selv når du vil sjøsettes i tidsrommet april til 31. mai fra kl. 08.00 til kl. 20.30, innenfor våre valgte dager og så langt dette er mulig.  Hvis ekstern mobilkran eller kranbil ble benyttet ved opptak må dette benyttes ved sjøsetting og vedkommende båteier må organisere og betale dette selv. Dette må varsles Fagerstrand Båtforening på forhånd.

Vinteropplaget opphører 31. mai og videre opplagsavtale blir inngått automatisk.

 

Snakk med båteierne som har båter som kan stenge for sjøsetting av din båt, og forsøke å bli enige om felles dato for sjøsetting. KUN, mandag, onsdag og lørdag er avsatt til opptak og sjøsetting av båter. Andre dager er fritid og planleggingsdager. Da vi tok deg opp i fjor høst søkte vi å plassere deg så gunstig som mulig i forhold til antydet sjøsetting. Det må utvises smidighet fra alle parter slik at sjøsetting går så greit som mulig. Flytting av båter er tidkrevende og i mange tilfeller vanskelig å gjennomføre og vil ikke bli utført, uten i helt spesielle tilfeller.

 

OBS! I forbindelse med bestilling av sjøsetting i mai vil vi gjerne presisere følgende: 

Du er nødt til å velge datoer med større intervall enn etter hverandre og det går ikke og bare velge lørdager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges.

Klokkeslett må fortrinnsvis velges med et valg på dagtid på lørdager og ettermiddag/kveld på hverdager. 

Vi tar forbehold at hvis dine valgte datoer og tider er fulltegnet så vil vi velge for deg . (Vi forsøker å velge dato og tid så godt det lar seg gjøre.)

Trykk her