Bestille sommeropplag, løft for rep. eller stoffing

 

Adgang og sikkerhet

Vårt opplagsområde på Fagerstrand (Tidl. Statoils eiendom) er avlåst, og bevoktet av Securitas. Denne ekstremt gode sikkerheten har en pris. Tilgang til opplagsområdet vil bli regulert med åpningstider som alle båteiere er forpliktet til å forholde seg til. Området er ennå et restriksjonsbelagt industriområde av myndighetene. Derfor er vi nødt til å forholde oss til de reglene som gjelder. Styret vil legge til rette for en så fleksibel tilgang til området som overhode mulig. Spesielt i de perioder høst, og vår, når båteiere ønsker tilgang til båten for vinterlagring og forberedelser til den nye sesongen.

Det er tilgang på vann og strøm i alle haller (ikke hushallen) og hele uteområdet.

OBS! Bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoblet til båten når du selv ikke er tilstede.

 

Opptak og sjøsetting

Vi løfter båter med eget utstyr. Imidlertid må seilbåter med større dypgående enn ca.1,95m og båter som veier mer enn 6000kg, avtales nærmere og i de fleste tilfeller må disse løftes med mobilkran. Utgiftene til mobilkran betales av båteier og løft organiseres av båteier.

Båtopplaget forutsetter bruk av våre godkjente krybber, f.eks. ILAS stativ til seilbåter. Bruk av egne krybber må godkjennes av oss før opptak.

Båter som står på egne faste krybber, er tidlig opptak og tidlig sjøsetting vanskelig å forene. Motorbåter som benytter våre trillbare krybber, lar seg plassere omtrent hvor som helst og kan enkelt flyttes.

Ønsket tid for opptak og sjøsetting må fylles ut på bestillingsskjemaet. Ønsket avvik fra det som står i ordrebekreftelsen må meddeles skriftlig senest dagen før. Umeldte avvik vil bli belastet med gebyr. 

 

OBS! 
Du må velge 2 forskjellige opptaksdato og/eller/sjøsettingsdato med større intervall enn etter hverandre og heller ikke bare velge lørdager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges. Vanligvis tar vi ikke opp eller sjøsetter båter før kl. 17.00 på hverdager. Fagerstrand Båtforening tar forbehold hvis dine valgte datoer og klokkeslett er fulltegnet. Dato og klokkeslett vil da bli valgt, og meddelt deg av Fagerstrand Båtforening. 

 

La oss ta vare på båten din i sommer hvis du ikke kan ha båten ute. Sommersesongen regnes f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august, deretter blir forholdet beregnet som vanlig vinteropplag.

Se kontingentliste for sommeropplag, løft vedr. reparasjoner og stoffing. Kontingenten inkluderer opptak og sjøsetting med truck, høytrykkspyling av båtbunnen ved opptak samt selve  opplaget. Det er tilgang på vann og strøm. Du bestemmer selv når du vil opp/sjøsettes innenfor gitte rammer. Hvis ekstern mobilkran eller kranbil må rekvireres må vedkommende båteier avtale og betale dette selv. Opplagkontingenten blir redusert med truckkontingent.

 

OBS!
Fyll ut og send inn bestillingen. IKKE BETAL NÅ. GIRO BLIR SENDT. Bestilling er gjensidig bindene når faktura er sendt.

Alt må være betalt før båten blir sjøsatt. Ingen unntak!

 

Alle som benytter seg av opplag eller skal løftes for rep. eller stoffing blir automatisk opplagsmedlem i Fagerstrand Båtforening, om de ikke er båtplassmedlem fra før.

Det betales for lengde x bredde + 1/2m rundt båten på 2 sider. Lengde beregnes inkludert baugspyd, badeplattform etc.

 

Ansvar og Vilkår

Så vidt Fagerstrand Båtforening har konstatert er det ikke noen produsenter som garanterer sine opplagskrybber mot uhell, det være seg seilbåt- og/eller motorbåtkrybber. Med seilbåt gjelder dette med eller uten mast oppe. Dette betyr at Fagerstrand Båtforening heller ikke kan gi noen garanti eller annen forsikring når vi benytter våre opplagskrybber eller plasserer båten i eiers egen krybbe. Vi plasserer alle båter i krybbene på forsvarlig måte og med sikringer som produsentene har anbefalt benyttet.

Forsikringsbransjen opererer med definisjonen; forsvarlig oppstøtting av båten, samt at det ikke nevnes at masten må være tatt av under opplag. Det vi ser er at hvis/når et uhell inntreffer dekker båteiers forsikring skaden mot en egenandel som alltid påhviler båteier. Egenandel og vilkår varier fra selskap til selskap så sjekk med eget selskap.

 

Fagerstrand Båtforenings spesielle vilkår: 

Ved å velge Ja i feltet; Godkjenner opplagsvilkår har du godtatt våre vilkår i forbindelse med vinter-, korttids- og sommeropplag.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at du er forpliktet til å følge våre regler for god håndtering av avfall på området. Alt bunnstoff skal samles opp på en underliggende presenning og deretter deponeres i de merkede depoter som finnes tilgjengelig på opplagsområdet. Spillolje, batterier etc. skal også håndteres på samme forsvarlige måte. Overtredelser av disse regler for god miljøpolitikk vil bli påtalt og den enkelte båteier det gjelder vil bli gjort økonomisk ansvarlig.

Trykk her