Priser konservering/service og vinterlagring
 
Nesodden Maritime
 

Mob: 45 24 13 40

Faks: 66 91 22 66

info@nesodden-maritime.no
 

KONSERVERING/SERVICE, Utenbords:

(Alle priser er inkludert 25% MVA)

OBS: Deler som filter, olje, frostvæske, sink, tennplugger, girolje og pakninger vil bli fakturert i tillegg.

 

Vi gjør oppmerksom at eier må selv holde båt og eventuelt utstyr til båten, herunder også motor og drev forsikret under vinterlagringen. Propeller og monteringsdetaljer blir lagt i båten. Ved fare for frost må eier selv sørge for avtapping av vann som ikke inneholder frostbeskyttelse. 

1  - 15  Hk.

kr. 1.900,00

16 - 40  Hk.

kr. 2.340,00

45 - 70  Hk.

kr. 3.280,00

75 - 115  Hk.

kr. 3.425,00

116 - 200 Hk.

kr. 4.165,00

200 -   250  HK

kr. 4.605,00

Tillegg 4 - Takts motor

kr. 895,00

Oppstart av motor på land om våren :

kr. 590,00

Annet arbeid vil bli fakturert med en timepris:

kr. 960,00

VINTERLAGRING UTENBORDS og DREV
(Alle priser er inkludert 25% MVA) 

2 - 5  Hk.

kr. 1.220,00

6 - 15  Hk.

kr. 1.460,00

20 - 30  Hk.

kr. 1.735,00

31 - 60  Hk.

kr. 2.480,00

61 - 90 Hk.

kr. 3.300,00

91 -  125 HK

kr. 3.995,00

126 -  275  HK

kr. 5.530,00

Lagring av drev

kr. 2.860,00

Drev: Demonter - montering

kr. 3.210,00

VINTERLAGRINGSSKJEMA FOR MOTOR
Før du fyller ut skjemaet, noter deg følgende:

• Alle punkter som vedrører informasjon om deg/motor, samt alle relevante bestillingsrubrikker, må være utfylt, husk telefon på dagtid.

• Alle vinterarbeider bes hvis mulig bestilt nå.

• Husk forsikring.

• Bestilling er bindende.

Vi minner om at vi påtar oss nærmest alle typer reparasjoner og arbeider, innen plast,  motor, mekanisk og elektrisk.

Med hilsen 

Nesodden Maritime