Vedtekter vedtatt Årsmøte 16/6-2020 Vedtekter 

Havnereglement vedtatt Årsmøte 16/6-2020 og revidert 25/5-2021, 20/5-2022  Havnereglement

Instruks fortøyning vedtatt 16/6-2020  Instruks fortøyning

Instruks for bruk av strøm i havnen vedtatt 16/6-2020  Instruks for bruk av strøm i havnen

Gjesteplassreglement vedtatt av Årsmøtet  Gjesteplassreglement

Båteiere (generell informasjon)  Generell informasjon

Lister

Lister er nå lagt ut som samsvarer med den nye personlovgivingen.

Det er kun et fåtall som vil reservere seg og disse blir ikke offentliggjort i våre lister.

Vaktlisten omfattes av dette også.

 

Vaktliste 7. april 2024 (Sortert etter dato) PDF-fil

 

Alfabetisk medlemsliste 10/4-2024 PDF-fil

 

Ønsker å bytte plass 26/3-2024 PDF-fil

Byttelisten er sortert etter påmeldingsdato. OBS! Det er den dato hvor man meldte seg på byttelisten som gjelder i forhold til tildeling av bytteplass.

 

Salgsliste 26/3-2024 PDF-fil

 

Utleieliste 22/4-2024 Bredt format PDF-fil

 

Vil leie plass 22/4-2024 PDF-fil

 

Vil leie ut plass 22/4-2024 PDF-fil

 

Venteliste 10/4-2024 PDF-fil

 

Det er vedtatt en endring av vedtektene som medfører at prioriteringsrekkefølgen for ventelisten blir endret. Fra nå av vil tidl. plasseier stå først på listen, for tildeling av ny båtplass. Ventelisten er dermed slik organisert at tidl. plasseiere står oppført først, sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er innmeldingsdato som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)