Beskjeden under er sendt alle plassmedlemmer i en E-post 1. april 2023

 

Vakt 2023

 

Vi åpner det Web-baserte vaktprogrammet for valg av vakter FREDAG 7. APRIL. Det blir tilgjengelig framover og vi ber alle om å registrere sine 2 vakter snarest mulig deretter. Hvis medlem med båtplass ikke har valgt sine vakter innen 1. juni vil styret v/vaktsjefen tildele vakter etter behov i havnen

 

Alle medlemmer med båtplass er registrert i vaktprogrammet og det er lagt til rette for at du kan logge deg inn og velge dine vakter selv.

 

Unntak er de medlemmer med båtplass som leier ut plassen sin, eller planlegger å leie ut plassen, de skal IKKE registrere noe som helst. Der er det leietaker som har ansvaret for å avholde vaktene, men Vaktsjef eller Sekretær registrerer disse vaktene.

 

Det er besluttet at det skal være vakt i havnen døgnet rundt hele sesongen 2023, første vakt er nattvakt TIRSDAG 2. MAI og siste vakt er kveldsvakt LØRDAG 7. OKTOBER.

 

Alle plasser skal i sesongen 2023 ha 2 vakter, 1 nattvakt og valgfritt 1 kveldsvakt eller 1 dagvakt.

 

Vi gjør oppmerksom på at for å kunne gå vakt må vedkommende være fylt 18 år.

 

Du har ingen mulighet til å slette feilvalg. Det gjøres av Vaktsjef. Ta umiddelbart kontakt dersom du gjør en feil, helst pr. SMS mobil 416 25 722 (eller eventuelt e-post Vaktsjef vaktsjef@fabat.no

 

ALLE VAKTENE ER PÅ SAMME DATO, DERMED STARTER OG SLUTTER ALLE KLOKKESLETT FOR VAKTENE INNEN SAMME DØGN.

 

Nattvakt

Kl. 00.00 – 08.00

Dagvakt

Kl. 08.00 – 16.00

Kveldsvakt

Kl. 16.00 – 24.00

 

Du går inn i vaktprogrammet via FaBåts hjemmeside www.fabat.no   INFOTORGET.

 

I menyen velger du VAKT/DUGNAD og deretter trykk på Vaktregistrering

 

Du logger deg inn på vaktprogrammet med brukernavn, som er ditt båtplassnummer. Stor eller små bokstaver og det er ikke mellomrom mellom bokstav og tall. Passord er de 5 siste tallene på ditt medlems-/nøkkelkort.

  

Etter at du har valgt dine vakter ber vi deg sjekke - ved å logge deg inn på din vaktside - at du virkelig er blitt tildelt vaktene du valgte. Dette fordi en annen kan ha gjort samme valg som deg ”samtidig” og dette er blitt registrert av systemet foran ditt valg. Programmet trenger ”litt tid” til å oppdateres.

 

OBS! Vi oppfordrer deg også å oppdatere din profil, spesielt sjekke/oppdatere mobilnummeret for å sikre at SMS-vaktpåminnelsen som sendes automatisk fra systemet dagen før vakten, kommer fram til rett person. Du kan ikke sende SMS til datamaskinen som sender ut vaktpåminnelsen.

 

Det er bare Vaktsjef som kan foreta endring og retting av feilvalg. Interne bytter kan gjøres, men MÅ meldes til Vaktsjef, snarest mulig helst pr. SMS eller eventuelt e-post.

 

PRØV IGJEN SENERE OM DU FÅR PROBLEMER MED INNLOGGING. HVIS DU FORTSATT IKKE FÅR VALGT VAKTER KONTAKTES VAKTSJEFEN, MED SMS TIL 416 25 722.

 

Lykke til!

 

Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening