Bilder av fendring langs steinmolo

Trykk på havnekartet 2 ganger for stort bilde

Oppdatert 3. september 2023