Årsmøtesaker

 

Skjemaer til ordinært årsmøte:

 

Innkalling til Årsmøte for 2022 i møtelokalet Klubbhuset, Fagerstrand onsdag 15. mars 2023 kl. 18.00 

 

 

Husk å skrive ut Innkalling og Årsmelding, Dette finner du her  

 

Frist for påmelding er innen fredag 10. mars

 

1. Påmeldingsskjema ordinært Årsmøte BÅTPLASSEIERE

Skriftlig påmelding til Årsmøte i Fagerstrand Båtforening ble vedtatt på Årsmøtet 25. mars 2004. Det samme gjelder fullmakter (kun plassmedlemmer). 1 medlem kan bare representere 2 andre plassmedlemmer ved fullmakt. OBS! I de tilfeller hvor det i kontrakten er oppført to eiere er det bare en av eierne som har stemmerett. Eier nr. 2 kan settes opp som ledsager.
Hvis du ønsker å møte på det ordinære Årsmøtet, ber vi om at påmeldingen fylles ut og sendes i henhold til instruks.

2. Fullmaktskjema til ordinært Årsmøte BÅTPLASSEIERE

Dersom du ikke selv kan møte på det ordinære Årsmøtet til Fagerstrand Båtforening, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmaktene må være registrert før Årsmøtet settes. Medlem med båtplass kan representere inntil 2 fullmakter.
For utskrift trykk HER for PDF fil

 

3. Påmeldingsskjema ordinært Årsmøte ANDRE MEDLEMMER Plasseiere har fortrinnsrett til årets Årsmøte

Skriftlig påmelding til Årsmøte i Fagerstrand Båtforening ble vedtatt på Årsmøtet 25. mars 2004. OBS! I de tilfeller hvor det registrert to eiere blir eier nr. 2 ledsager. Hvis du ønsker å møte på det ordinære Årsmøtet, ber vi om at påmeldingen fylles ut og sendes i henhold til instruks.
 

Innkalling, årsmelding fra styret og referat fra årsmøtet finner du HER Du vil alltid finne de siste 5 år med årsmøtepapirer tilgjengelig.

 

Laste ned Acrobat Reader Hvis du ikke har Acrobat Reader (leser pdf-filer) så kan programmet enten lastes ned eller installeres ved å trykke på ikonet. Følg instruksene du får.

 

OBS! Link til Regnskap 2022 og budsjett 2023 blir sendt deg pr e-post. Se innkallingse-post

 

Ta kontakt med sekretæren, 90 94 24 80 eller sekretar@fabat.no hvis du mener du ikke har mottatt noen E-post fra båtforeningen. (Kan det være fordi du har glemt å gi beskjed om endring av E-post eller vanlig adresseendring?)

 

Kopier linken fra E-posten til din Web-leser eller hvis linken er aktiv så er det bare å trykke på den så kommer du til siden hvor du får opp regnskapet i PDF-format.

 

Vi ønsker ikke å la vårt regnskap "flyte rundt" på Internet, derfor sender vi deg linken til denne siden. Det er bare medlemmer med fast båtplass som får tilgang til regnskapet vårt. Andre medlemmer kan få regnskapet ved henvendelse til sekretæren eller møte opp på Årsmøtet og få det presentert der. Du får regnskapet i PDF-format (Acrobat reader)

 

I menyen til programmet Adobe Reader, rett i overkant av dokumentet sees et skriver ikon og e-post ikon. Velg et av disse ved ønsket utskrift eller sending som vedlegg i en e-post. E-postadresse som skal benyttes er fabat@fabat.no

 

Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening