Alle dokumenter kan skrives ut (er i Pdf-format).

 

Havnereglement  Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 21/3-2018  Vedtekter

Gjesteplassreglement vedtatt av Årsmøtet Gjesteplassreglement

Velkommen som gjest i vår båthavn.  Velkommen som gjest

Båteiere (generell informasjon)  Båteiere, Generell info

 

Lister

Ettersøktringen er innlemmet i Ettersøkt. Norges største tyveriregister hjelper deg! 

www.ettersokt.no/  (Trykk på linken og velg hvilken liste du ønsker å søke i, i menyen til venstre)

Alle dokumenter kan skrives ut.

Vaktliste    (Sortert etter dato) PDF-fil

Vaktliste    (Sortert etter dato) HTML-fil

 

Vaktliste utleide plasser  PDF-fil

Vaktliste utleide plasser  HTML-fil

 

OBS! Alle lister publiseres i HTML-format.(Pga sikkerhet med PC i vakthuset lar det seg ikke gjøre å lese PDF- filer.)

 

Medlemsliste  11. juli 2015 (Alfabetisk) PDF-fil

Medlemsliste  11. juli 2015 (Alfabetisk) HTML

 

Byttelisten er sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er den dato hvor man meldte seg på byttelisten som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)

 

Ønsker å bytte plass (selge/kjøpe)  PDF-fil 

Ønsker å bytte plass (selge/kjøpe)  HTML-fil

 

Salgsliste

Ønsker å selge plass  PDF-fil

Ønsker å selge plass  HTML-fil

 

Utleide plasser   PDF-fil

Utleide plasser   HTML-fil

Det er vedtatt en endring av vedtektene som medfører at prioriteringsrekkefølgen for ventelisten blir endret. Fra nå av vil tidl. plasseier stå først på listen, for tildeling av ny båtplass. Ventelisten er dermed slik organisert at tidl. plasseiere står oppført først, sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er innmeldingsdato som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)

 

Venteliste   PDF-fil

Venteliste  HTML-fil (I Html format er listen ikke utfyllende. Sjekk PDF-fila.)