Gjesteplassreglement  

 

Instruks for medlem med båtplass:  

1.     Medlem med båtplass som forlater plassen mer enn 5 døgn bør stille sin plass til disposisjon som gjesteplass.  

2.     Medlem med båtplass må snu skiltet til grønt når plassen forlates i henhold til punktet over.  

3.     Medlem med båtplass kan ved henvendelse til vakten få denne til å snu skiltet til rødt i passende tid (f. eks. 2 døgn) før man kommer tilbake.  

4.     Medlem med båtplass må krysse av på liste, som finnes i vakthuset, når plassen kan benyttes til gjesteplass.  

Instruks for gjest:  

1.    Bare plasser som har synlig grønt skilt, kan benyttes. Gjest plikter å sjekke med vakten minst 1 gang i døgnet om når plassen ikke lenger kan benyttes og i så fall flytte til annen ledig plass.  

2.   Gjest plikter å kontakte vakten når man kommer i havn. Hvis man kommer på et tidspunkt da det ikke er vakt tilstede må man i etterkant snarest mulig kontakte vakten for registrering.  

3.    Det er anledning til å benytte strøm til ladning etc. Spesialstøpsel (trepolet) må benyttes og kan lånes av vakten.  

4.   Døgnkontingenten er kr. 150,- inkl. landstrøm.  Kontingenten skal legges i konvolutt som er del av blankett som fås i vakthuset. Egen blankettdel skal festes på godt synlig sted på båten. For eksempel i vindu. Betaling kan også kan skje med Vipps til: 19520  

5.    Fortøyning som finnes på plassen kan benyttes men skal ordnes slik den var før man tok plassen i bruk.  

6.    Havnens reglementer er satt opp på tavle på vakthuset og skal følges.  

7.    Vakten kan bortvise gjesten hvis ikke havnens reglementer følges.  

Fagerstrand, april 2018  

Styret i Fagerstrand Båtforening