Båteiere 2017
 

Båtforeningen satser på utstrakt bruk av Internettbaserte løsninger.  

På vår hjemmeside vil du finne informasjon om det meste som gjelder båtforeningens aktiviteter, styresammensetning, vedtekter, oppdaterte søknadsskjemaer, vaktlister etc. All informasjon som ikke regnes for konfidensiell er / vil bli lagt ut. Kom gjerne med forslag til forbedringer.

Alle som benytter Nettbank får tilsendt E-post basert melding med opplysninger om hva som skal betales. De få som ikke benytter nettbank får giro tilsendt i posten. Det er nå viktigere enn noensinne å sjekke sin Epostkasse jevnlig samt og oppdatere styret med riktig E-postadresse.

All informasjon fra båtforeningen til det enkelte medlem som har E-post skjer via dette mediet. Dette sparer styret, tid og ikke minst er det meget rimeligere enn å sende ut papirbaserte sendinger.
 

Bytte av båt og utleie av plass  

Båteier som har eller har planer om å bytte til større båt enn i fjor, må melde fra til styret for godkjenning av båtstørrelsen og båteiere som leier ut eller har planer om å leie ut plassen sin må melde fra til styret for godkjenning i henhold til leiekontraktens § 5

Skjemaet for ønske om plassbytte og utleie bør benyttes. Utleieskjema er for å melde fra om utleie. Vi gjør oppmerksom på at alle som har fast plass i anlegget er ansvarlig for sin plass.

Betaling av medlemskontingent og leie - betalingsfrist  

Medlemskontingent etc. må betales innen fristen som er notert på betalingsanmodningen / giroen. Båtforeningens økonomi er basert på at alle betaler i tide. En Årsmøtevedtatt avgift på 20% blir derfor tillagt alle som betaler for sent, av hensyn til de mange som betaler i tide. Denne blir lagt til kontingent etc. neste år. Det blir sendt en purring.
  

Fortøyning  

Styret minner om fortøyningsreglene i havnereglementet.  Det er viktig at fortøyningen ikke er for stram. Det skal bare brukes gummidempere. Alle båter bør fortrinnsvis fortøye med spring gjerne på begge sider. Fortøy for dårlig vær! kontakt havnesjefen når du er usikker på hvordan det skal fortøyes.

  

Sikkerhet og trivsel i havnen  

Det skal være sikkert og trivelig å ha båt i FaBåts havn. FaBåt har derfor et havnereglement som må følges. Vi håper du tar deg tid til å repetere dette før sesongen starter og følger eventuelle anvisninger fra havnesjefen når han påpeker avvik.  

Rot og søppel i og omkring havnen skaper utrivelige forhold. Kast avfall i "Bossboden" vår bak vakthuset eller ta det med hjem. Hvis du i tillegg tar med deg avfall som er kastet av andre blir det jo riktig rent og fint i havnen vår.

Ferdsel på brygger og molo

Dette skjer selvfølgelig på eget ansvar. Barn/ungdom må gis rettledning hvis de bruker bryggene til noe annet enn det de er beregnet for. Fiskerne på moloen er et innslag vi ønsker velkommen, hvis de rydder etter seg.  

 

Fremmede båter på faste plasser i havnen

Hver enkelt båteier med fast plass i havnen er ansvarlig for sin plass og er derfor også den som må utvise fremmede båter fra sin plass. Avtale om lån av plassen skal være oppslått på tavlen inne i vakthuset. Hvis du trenger hjelp til å få fjernet fremmed båt, se lenger ned på siden, om instruks vedr. fjerning av fremmede båter på faste plassene.
 

BÅTFORENINGENS MEDLEMMER SKAL PARKERE BILEN PÅ PARKERINGSPLASSEN.

 

 

Viktige navn / adresser og telefoner:

 

Formann:

Tor H. Vestnes

Labråtevn. 4

1454 Fagerstrand

Mobil: 91 37 84 59

E-post

Sekretær:

John Wilson

Reinevn. 16

1454 Fagerstrand

Mobil: 90 94 24 80

E-post

Kasserer:

Thor Egil Johansen

Blomsterveien 8 F

1450 Nesoddtangen

Mobil: 99 57 11 30

E-post

Havnesjef:

Erik Jakobsen

Kirkelivn. 22

1454 Fagerstrand

Mobil: 48 22 33 92

E-post

Vaktsjef:

Leif T. Kongshaug

Vesleskauen 13

1450 Nesoddtangen

Mobil: 99 01 57 31

E-post

Dugnadsjef: Espen Solvik

Fredbostubben 20

1454 Fagerstrand

Mobil: 90 86 89 94

E-post

 

Styret ønsker alle en god båtsesong

 

Foreningsvimpel

Styret har foreningsvimpler til salgs for kr. 200,- og den kan kjøpes hos:

Kasserer: Thor Egil Johansen

 99 57 11 30
 

På seilbåter skal / bør vimpelen føres under styrbord saling eller på høyeste topp. På motorbåter føres den f. eks. på lanternemasten eller annen mast / stang forut.

Kjøp vimpelen nå og marker din båt og hjemmehavnen i sommer!  

 

Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening