Båteiere 2018
 

På vår hjemmeside www.fabat.no vil du finne informasjon om det meste som gjelder båtforeningens aktiviteter, styresammensetning, vedtekter, oppdaterte søknadsskjemaer etc.

OBS! Nytt i år er innføring av en Personlov som er mye strengere enn tidligere. Dette vil i praksis si at FaBåt ikke kan offentliggjøre så detaljerte lister som tidligere og dette gjelder alle lister som FaBåt har enten hengt opp i vakthuset eller publisert på nettsiden vår. Eneste opplysninger vi har lov til å publisere er plassnummer/medlemsnummer, plassbredde og for og etternavn. All informasjon utover dette blir regnet for konfidensiell og vil ikke bli delt med medlemmene. Hvis du skal komme i kontakt med en plasseier eller medlem uten fast plass eller en som går vakt i havnen så må du kontakte enten, Sekretær John Wilson 909 42 480 eller Havnesjef Erik Jakobsen 482 23 392 eller Vaktsjef Leif T. Kongshaug 990 15 731 eller Dugnadsjef Espen Solvik 908 68 994.

FaBåt kommer fortsatt til å samle inn de personopplysningene som vi mener vi har behov for, men som sagt blir ikke slike personopplysninger delt med andre enn ansvarlige i styret.

Som dere vet er FaBåt medlem i KNBF og alle medlemmer med fast plass er kollektivt innmeldt i KNBF med en rekke medlemsfordeler deriblant bladet Båtens Verden gratis hjem i postkassen 2 ggr/år samt mulighet til Båtforsikring i Norske Sjø, Juridisk førstehjelp, 5-års kontroll av fritidsbåt, Fortøynings-bøyer i Norge, Hold båten tørr uten bruk av elektrisitet, Øvrige landsdekkende og lokale rabattavtaler. For at bladet skal bli sendt deg i posten trenger KNBF din postadresse.

Hvis du godtar at FaBåt deler dine personopplysninger som, Plassnummer, Navn, adresse og eventuell e-postadresse med KNBF så får du et eget unikt medlemsnummer og de vil fortsette å sende bladet til deg i posten.

Hvis du vil reservere deg mot å dele personopplysninger med KNBF så blir allikevel ditt plassnummer og navn registrert hos KNBF slik at du får tildelt medlemsnummeret til KNBF. Bladet vil du derimot ikke få da din adresse ikke blir registrert hos dem.

Styret oppfordrer alle til å akseptere at personopplysninger blir delt med KNBF. De låner ikke ut eller selger navnelister til andre og opplysningene blir slettet straks ditt medlemskap er opphørt.

FaBåt sletter også alle relevante personopplysninger om deg den dagen du velger å avslutte medlemskapet.

Betaling av medlemskontingent og leie – betalingsfrist

Alle som er registrert med E-postadresse og benytter Nettbank får tilsendt E-post basert melding med opplysninger om hva som skal betales. Bruk av Nettbank er i dag sikkert å bruke så vi oppfordrer alle medlemmer til å benytte nettbank. Det er nå viktigere enn noensinne å sjekke sin Epostkasse jevnlig samt og oppdatere styret med riktig E-postadresse. All informasjon fra båtforeningen til det enkelte medlem som har E-post skjer via dette mediet. Dette sparer styret, tid og ikke minst er det meget rimeligere enn å sende ut papirbaserte sendinger.

Medlemskontingent etc. må betales innen fristen som er notert på betalingsanmodningen. Båtforeningens økonomi er basert på at alle betaler i tide. En Årsmøtevedtatt avgift på 20% blir derfor tillagt alle som betaler for sent, av hensyn til de mange som betaler i tide. Denne blir lagt til kontingent for neste år. Det blir sendt en purring.

Bytte av båt og utleie av plass

Båteier som har eller har planer om å bytte til større båt enn i fjor, må melde fra til styret for godkjenning av båtstørrelsen og båteiere som leier ut eller har planer om å leie ut plassen sin må melde fra til styret for godkjenning i henhold til leiekontraktens § 5. Skjemaet for ønske om plassbytte og utleie bør benyttes. Utleieskjema er for å melde fra om utleie. Vi gjør oppmerksom på at alle som har fast plass i anlegget er ansvarlig for sin plass.

Fortøyning  

Styret minner om fortøyningsreglene i havnereglementet.  Det er viktig at fortøyningen ikke er for stram. Det skal bare brukes gummidempere. Alle båter bør fortrinnsvis fortøye med spring gjerne på begge sider. Fortøy for dårlig vær! kontakt havnesjefen når du er usikker på hvordan det skal fortøyes.

Sikkerhet og trivsel i havnen  

Det skal være sikkert og trivelig å ha båt i FaBåts havn. FaBåt har derfor et havnereglement som må følges. Vi håper du tar deg tid til å repetere dette før sesongen starter og følger eventuelle anvisninger fra havnesjefen når han påpeker avvik.  

Rot og søppel i og omkring havnen skaper utrivelige forhold. Kast avfall i "Bossboden" vår bak vakthuset eller ta det med hjem. Hvis du i tillegg tar med deg avfall som er kastet av andre blir det jo riktig rent og fint i havnen vår.

Ferdsel på brygger og molo

Dette skjer selvfølgelig på eget ansvar. Barn/ungdom må gis rettledning hvis de bruker bryggene til noe annet enn det de er beregnet for. Fiskerne på moloen er et innslag vi ønsker velkommen, hvis de rydder etter seg.

Fremmede båter på faste plasser i havnen

Hver enkelt båteier med fast plass i havnen er ansvarlig for sin plass og er derfor også den som må utvise fremmede båter fra sin plass. Avtale om lån av plassen skal være oppslått på tavlen inne i vakthuset. Hvis du trenger hjelp til å få fjernet fremmed båt, se lenger ned på siden, om instruks vedr. fjerning av fremmede båter på faste plassene.

  

Båtforeningens medlemmer skal parkere bilen på parkeringsplassen.

 

Viktige navn / adresser og telefoner:

(E-postadressen, fyll inn med @fabat.no )

 

Formann:

Tor H. Vestnes

Labråtevn. 4

1454 Fagerstrand

91 37 84 59

E-post: formann

Sekretær:

John Wilson

Reinevn. 16

1454 Fagerstrand

90 94 24 80

E-post: sekretar

Kasserer:

Thor Egil Johansen

Blomsterveien 8 F

1450 Nesoddtangen

99 57 11 30

E-post: kasserer

Havnesjef:

Erik Jakobsen

Kirkelivn. 22

1454 Fagerstrand

48 22 33 92

E-post: havnesjef

Vaktsjef:

Leif T. Kongshaug

Vesleskauen 13

1459 Nesodden

99 01 57 31

E-post: vaktsjef

Dugnadsjef:

Espen Solvik

Fredbostubben 20

1454 Fagerstrand

90 86 89 94

E-post: dugnadsjef

 

Styret ønsker alle en god båtsesong

 

Foreningsvimpel

Styret har foreningsvimpler til salgs for kr. 200,- og den kan kjøpes hos: 

Kasserer: Thor Egil Johansen

Telefon mobil: 99 57 11 30

På seilbåter skal / bør vimpelen føres under styrbord saling eller på høyeste topp. På motorbåter føres den f. eks. på lanternemasten eller annen mast / stang forut.

Kjøp vimpelen nå og marker din båt og hjemmehavnen i sommer!

  

Hilsen styret i Fagerstrand Båtforening