MENY

Servicetorget

 

Vinteropplag 2020/2021

Alle uansett medlem i havnen på Fagerstrand eller ikke er velkommen til å ha båten i vinteropplag hos oss.

 

Medlem i Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF 

Dere finner mer informasjon om KNBF på www.knbf.no og www.norskesjo.no . FaBåt tilhører KNBF Region Øst, hvor Jan Siiger Larsen er regionleder. Han treffes på 484 43 050 eller jansiiger@knbf.no . Har dere dere spørsmål, er det bare å ta kontakt med ham.

 

Foreningsforsikring 

Dersom foreningen ikke har foreningsforsikring i Norske Sjø, anbefaler vi dere om å få et tilbud. Her kan være mye penger å spare. Denne forsikringen inneholder også en «dugnadsforsikring» og «styreansvarsforsikring» (tillegg kr. 1.000), noe andre selskaper normalt ikke har. Dekning for naturskade tilbys også. Kontaktperson i Norske Sjø er Per Robert Olsen som treffes på pro@fender.no eller 930 86 886.

 

Fartsgrense i havnen 

Styret vil minne om vår fartsgrense på 3 knop, i havnen.

 

Gjesteplassordning

Generell info om gjesteplassordningen er at på alle plasser over 3m bredde bortsett fra F-plassene da fester for grønne/røde skilt må modifiseres, er med i ordningen. Les Gjesteplassreglementet nøye og følg dette så langt det er mulig. Du finner gjesteplassreglementet under REGLER i menyen til venstre.

Det settes opp liste i vakthuset, for hver sesong, hvor du kan påføre hvor lenge du blir borte slik at vakten lettere kan fortelle besøkende hvor de kan ligge og hvor lenge.

OBS! Ta med utskrift av vaktlisten slik at du kan ta kontakt med vakten noen dager før du planlegger å komme hjem fra ferie. Vakten vil være behjelpelig med å snu skiltet fra grønt til rødt.

HVIS VI ALLE GÅR INN FOR Å LYKKES MED Å HA EN GJESTEPLASSORDNING I HAVNEN VÅR, BLIR DETTE BRA.

Fagerstrand Båtforening er autorisert merkestasjon for Securmark Securmarklogo

Det er innført obligatorisk registrering av alle båter i havnen. Securmark og Småbåtregistret (RS+) er de to store når det gjelder mindre motor- og seilbåter og i tillegg gjelder Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (Alle båter over 15m bør/må registreres her.)

FaBåt er autorisert merkestasjon for Securmark.

For å være registrert i Securmarks Båtregister må båt og motor først være merket med Securmark tyverimerking.

Dette er en sikkerhetsmerking av båt og motor eventuelt annet dyrt utstyr i båten. Tyver tar helst båter og motorer som ikke er Securmark-merket. Mye av merkingen er umulig å fjerne uten tydelige spor. Securmark tar vare på opplysningene om båten på en betryggende måte. Kjøper du en merket båt kan du ringe Securmark for kontroll av eierforholdet.

Du får oftere noe lavere forsikringspremie og egenandel.

Prisliste STANDARD og PLUSS ligger her

Bestill merking her

Rutiner for avhending av søppel

Vi gjør oppmerksom på at vi er pålagt av Miljøvernavdelingen i fylket å etterleve vår avfallsplan for båteiere. Den går i korthet ut på at septikmottaket i havna brukes, og at "Bossboden" blir brukt til husholdningsavfall etter båtturen.

Fortøyning

Styret minner om fortøyningsreglene i Havnereglementet. Det er viktig at fortøyningen ikke er for stram. Det skal bare brukes gummidempere. Alle båter bør fortrinnsvis fortøye med spring, gjerne på begge sider. Fortøy for dårlig vær! Kontakt Havnesjefen om du er usikker på hvordan det skal fortøyes.

 

Sikkerhet og trivsel i havnen

Det skal være sikkert og trivelig å ha båt i FaBåts havn. FaBåt har derfor et havnereglement som må følges. Vi håper du tar deg tid til å repetere dette før sesongen starter og følger eventuelle anvisninger fra havnesjefen når han påpeker avvik. Rot og søppel i og omkring havnen skaper utrivelige forhold. Kast avfall i "Bossboden" vår bak vakthuset eller ta det med hjem. Hvis du i tillegg tar med deg avfall som er kastet av andre blir det jo riktig rent og fint i havnen vår.

Strømforbruk sommer
Ladestrøm er inkludert i havnekontingenten mens forbruk utover ladestrøm må betales separat. Strømforbruk utover ladestrøm må avtales før forbruk finner sted. Forbruket vil bli kontrollert. Følgende priser gjelder:
 

Prisliste strømforbruk sommer eller vintersesong utover ladestrøm blir etter avtale beregnet etter følgende:
Strømforbruk inntil 200W

Kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 400W

Kr. 2.400,-

Strømforbruk inntil 600W

Kr. 3.600,-

 

 

 

 

 

Leie av båtplass

Du må være medlem i Fagerstrand Båtforening for å leie båtplass. Hvis du ikke er medlem fra før, og har fått medlemsnummer, Må du fylle ut og sende inn Søknad medlemskap / båtplass Et automatisk søknadsskjema om leie av båtplass finner du ved å trykke på SøKNADER i menyen øverst og så finner du søknaden under:
FOR medlemmer uten fast båtplass og Fremtidige MEDLEMMER:
og velg nr. 1. Skjemaet blir sendt når du trykker på Send-knappen. Medlemskap koster kr. 400,- pr. år og i tillegg må det betales en engangsavcgift på kr. 1.000,- (Giro for engangsavgiften blir sendt deg sammen med bekreftelsesbrevet hvor medlemsnummer er påført)

For å leie båtplass i anlegget må det sendes inn en årlig søknad. Et automatisk søknadsskjema om leie av båtplass finner du ved å trykke på SØKNADER i menyen øverst og så finner du søknaden under FOR medlemmer uten fast båtplass og Fremtidige MEDLEMMER: og velg nr. 5 Forespørsel om å leie plass. Skjemaet blir sendt når du trykker på Send-knappen.

Vi har vanligvis noe over 25 båtplasser til leie hver sesong og det blir praktisert "først til mølla" prinsippet, bortsett fra at de som tidligere har leid plass og som ikke har noe utestående med båtforeningen vil få fortrinnsrett til å leie plass.

 

Eksempelpriser sesongen 2020:

Båtplassbredder

 

3m

3,5m 4m 5m m/ lange utriggere
Leiepris (5% av plassens verdi) kr. 3.750,- kr. 4.375,- kr. 5.000,- kr. 7.750,-
+ Havnekontingent kr. 2.100,- kr. 2.100,- kr. 2.100,- kr. 2.100,-
+ Utleiegebyr kr. 1.500,- kr. 1.500,- kr. 1.500,- kr. 1.500,-
+ Moloavgift kr. 1.250,- kr. 1.250,- kr. 1.250,- kr. 1.250,-
Å betale kr. 8.600,- kr. 9.225,- kr. 9.850,- kr. 12.600,-

 

Fremleie av båtplasser

Endring/tilføyelse i kontrakten § 5 mellom Fabåt og plasseier: 

1.  Plasseier som ønsker å fremleie plassen sin gir skriftlig melding om det til styret snarest mulig. Styret fremleier plassen og benytter i første omgang en egen liste over medlemmer som ønsker å leie plass deretter vil styret avertere plassen til leie. 

2.  Fremleieperioden følger havnens åpningstid i henhold til Havnereglement. 

3.  Prisen for fremleie fastsettes til 5% av fastsatt verdi av båtplassen som leies ut. Leiesummen innkreves av FaBåt og utbetales til plasseier så snart leietaker har betalt. Fremleietaker skal også betale den Årsmøtevedtatte havnekontingent og andre øremerkede gebyrer som moloavgift etc. I tillegg belastes leietaker et utleiegebyr på kr. 1.500,- som betales til FaBåt for håndteringen av fremleieforholdet. Plasseier betaler selv den fastsatte medlemskontingenten og plasseiers del av den Årsmøtevedtatte moloavgiften. Båtforeningen inngår leiekontrakt med fremleietaker og fremleietaker pålegges ansvar for gjennomføring av vaktholdet og at Havnereglementet og andre reglementer blir overholdt. 

4.  Det påfølgende er regler vedr. fremleie som ble vedtatt av Årsmøtet 16/3-2005 og nytt tillegg 12/3-2014. Når leieren (plassens eier) ønsker å fremleie plassen sin må det sendes inn skriftlig søknad til Styret og Styret fremleier plassen og benytter i første omgang en egen liste over medlemmer som ønsker å leie plass deretter vil styret avertere plassen til leie, men forholdet kan ikke begynne før skriftlig samtykke fra Styret, foreligger. Fremleieperioden følger havnens åpningstid i henhold til Havnereglement. Plasseieren har rett til å maksimalt fremleie plassen for et tidsrom av 3 utleiesesonger i løpet av 10 år. Fremleie for 1 utleiesesong i løpet av 3 år vil ikke medføre registreringskonsekvens. Hvis plassen leies ut 3 utleiesesonger i sammenheng tilfaller leieinntektene båtforeningen, det tredje året, men slipper å betale andre utgifter vedr. plassen enn medlemskontingenten, samt slipper ansvar for vaktholdet. år 4 blir plassen solgt og plasseier fortsetter som medlem med utvidet rett til å bli tildelt ny plass senere, om ønskelig. Godkjenning utover 3 år vil bare bli gitt hvis det foreligger særlige grunner. Leieren står ansvarlig overfor FaBåt etter bestemmelsene i denne kontrakt, også når plassen er fremleiet.

5.  Mislighold av fremleiereglene er å betrakte som vesentlig overtredelse av Havnereglementet og kan dermed medføre tap av retten til å ha båtplass. 

 

Bytte til annen plassering og/eller størrelse båtplass

Det er stadig flere som ønsker bredere plasser og noen som ikke er helt fornøyd med den plassen de har og derfor ønsker å bytte. Styret har tatt dette til etterretning og utarbeidet ett skjema for dette. Trykk på SØKNADER i menyen øverst og velg Søknad om å bytte plass. Det er i denne forbindelse utarbeidet en liste over de som ønsker å bytte som er sortert på dato. Trykk på LISTER i menyen øverst.

Fagerstrand Båtforening
Postboks 68
1457 Fagerstrand