Søknad om vinterplass i havnen

 

Havnen er stengt i perioden 15. november til 15. mars, dog er det anledning til å søke om vinterplass. Båtlengde og vekt i overensstemmelse med Havnereglementets punkt 3, første avsnitt. Vinterplass kan leies av medlemmer og ikke medlemmer, men medlemmer har fortrinnsrett. Vinterplass tildeles av styret. Dette søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Alle båter skal være godkjent av styret.
Styret har valgt å reservere alle plasser på begge sider av B-bryggen hvor plassnummer begynner med B 059 til og med plass nr. B 119 og på motsatt side B 046 til og med plass B 086

Ingen båter, uansett størrelse og grunn, skal ligge andre steder i havnen i perioden 15. november til 15. mars. I tilfelle vil båten bli fjernet for båteiers regning. Styret anmoder at det tas tilbørlig hensyn til havnens naboer.

OBS! Medlem i FaBåt som er pensjonist / trygdet skal ikke betale for vinterplass med båt inntil 5m lengde

 

Prisliste vinterplass:

Båt inntil 5m (enhetspris)  Kr. 1.000,-

Båt over 5m og opptil 12m pr. cm over 5m  kr. 4,-

Hvis det ikke er "krysset" av for strømforbruk og styret har erfaring for at det blir forbruk av strøm så vil det avregnes etter høyeste sats. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av Årsmøtet hvert år. Følgende priser gjelder:

Strømforbruk inntil 200W  kr. 600,-

Strømforbruk inntil 400W  kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 600W  kr. 1.800,-

 

Strømforbruk sommer og vinter

Ladestrøm er inkludert i havnekontingenten mens forbruk utover ladestrøm må betales separat. Strømforbruk utover ladestrøm må avtales før forbruk finner sted. Hvis det ikke er "krysset" av for strømforbruk og styret har erfaring for at det blir forbruk av strøm så vil det avregnes etter høyeste sats. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av årsmøtet hvert år. Prisliste strømforbruk sommer- og/ eller vintersesong utover ladestrøm blir etter avtale beregnet etter følgende:

Strømforbruk inntil 200W  kr. 600,-

Strømforbruk inntil 400W  kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 600W  kr. 1.800,-

 

Vi minner samtidig om at fortøyning også om vinteren skjer i henhold til havnereglementet, med gummidempere og uten bruk av metallkauser/sjakler i feste til brygge. Se havnereglementet.


Styret i Fagerstrand Båtforening

 

Fyll ut skjemaet. Sende det pr. epost.

Trykk på linken nederst på siden, og fyll ut skjemaet. Velg å sende det pr. epost til fabat@fabat.no ta en utskrift eller lagre en kopi for deg selv.

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

Trykk her for pdf-skjema