Melding om utleie av båtplass

 

Etter årsmøte vedtak 16. mars 2005 er det styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassen når du ønsker å leie ut plassen din. Medlemmer på vår venteliste som har sendt inn søknad om å leieplass har fortrinnsrett.

 

Skjemaet under bes fylt ut så fullstendig som mulig.

 

OBS! Du må fylle inn ditt konto nr. slik at vi kan få overført dine utleieinntekter.

 

Det er også utarbeidet et tilsvarende skjema for personer som ønsker å leie plass kan fylle ut. Kontonr. blir ikke lagt ut på Internett. Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut på www.fabat.no hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post.

Trykk på linken nederst på siden, og fyll ut skjemaet. Velg å sende det pr. epost til fabat@fabat.no ta en utskrift eller lagre en kopi for deg selv.

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

 

Trykk her for pdf-skjema