Alle med fast båt- eller jolleplass i havnen må betale kontingent i tillegg til havne- eller jolleplasskontingent.

De som ønsker å stå på venteliste må være medlem i båtforeningen og betale kontingent og innmeldingsgebyr.

 

Nedenfor følger de kontingenter og gebyrer som gjelder inntil Årsmøtet bestemmer noe annet.

 

Døgnkontingent for leie av korttidsplass er kr. 200,- inkl. landstrøm. Kontingenten kan legges i konvolutt som er del av blankett som finnes ved vakthuset. Egen blankettdel skal festes på båten f.eks. i vindu. Betaling kan også (Helst) skje med VIPPS til nr.: 19520

 

Kontingenter:

Medlemskontingent (alle)  Kr. 400,-

Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste)  Kr. 1.000,-

Havnekontingent (faste båtplasser)  Kr. 2.100,-

Havnekontingent jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem)  Kr. 650,-

Vinterleie, medlem med plass, båt under 5m, (Strøm ikke inkludert) kr. 1.000,-

Vinterleie, medlem med plass, båt inntil 15m, (strøm ikke inkludert) kr. 2.500,-

Vinterleie, medlem uten båtplass og ikke medlem (strøm ikke inkludert) kr. 7.500,-

 

Gebyrer:

Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler)  Kr. 1.500,-

Gebyr overdragelse/bytte internt. (begge betaler)  Kr. 750,-

Gebyr overdragelse jolleplass  Kr. 350,-

Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt  Kr. 3.000,-

Gebyr for betaling av kontingenter etc. etter forfall, 20% av forfalt beløp

 

Fremleie:

Utleiegebyr (for behandling av forholdet)  Kr. 1.500,-

Fremleiepris er 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr. 2.100,- i havnekontingent + kr. 1.500,- i utleiegebyr.

Eksempel på utleie av 3m plass: kr. 7.545,-.

 

Godtgjørelser:

Dugnadsgodtgjørelse (alle) Pr. time Kr. 100,-

Vaktgodtgjørelse til reservevakter Kr. 1.500,-

 

Diverse:

Foreningsvimpel  Kr. 200,-

 

"Vanlige" bryggeplasser på B, F og M: Ved kjøp og bytte er cm-prisen kr.263,- (Alle plasser har gangbar utrigger på en side)

"Store" bryggeplasser: fra B052B til og med plass B088 (partall) og plassene B105L til og med B115L samt plassene fra M052L til og med M066L Ved kjøp/salg og bytte er cm-prisen kr. 326,- pr. cm bredde.

 

L-plasser: kr. 20.967,- (Plassen er ca. 2,35m bred med ikke gangbar utrigger på begge sider)

 

OBS! Alt kjøp og salg samt bytte av plasser går gjennom styret.