Alle med fast båt- eller jolleplass i havnen må betale kontingent i tillegg til havne- eller jolleplasskontingent.

De som ønsker å stå på venteliste må være medlem i båtforeningen og betale kontingent og innmeldingsgebyr.

 

Nedenfor følger de kontingenter og gebyrer som gjelder fra og med 26/3-2015 og inntil Årsmøtet bestemmer noe annet.

 

Kontingenter:

Medlemskontingent (alle)  Kr. 400,-

Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste)  Kr. 1.000,-

Havnekontingent (faste båtplasser)  Kr. 2.100,-

Havnekontingent jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem)  Kr. 650,-

Havnekontingent vinter (medlem) (Pensjonister er fritatt) Båt inntil 5m (enhetspris)  Kr. 1.000,-

Båt over 5m og opptil 10m, pr. cm over 5m  Kr. 4,-

Ikke medlemmer skal betale tilleggskontingent  Kr. 1.800,-

Moloavgift faste båtplasser over 2,5m  Kr. 6.300,-

Moloavgift faste båtplasser inntil 2,5m (50%)  Kr. 3.150,-

 

Gebyrer:

Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler)  Kr. 1.500,-

Gebyr overdragelse/bytte internt. (begge betaler)  Kr. 750,-

Gebyr overdragelse jolleplass  Kr. 350,-

Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt  Kr. 2.000,-

Gebyr for betaling av kontingenter etc. etter forfall, 20% av forfalt beløp

 

Fremleie:

Utleiegebyr (for behandling av forholdet)  Kr. 1.500,-

Depositum (betales tilbake dersom ingen skader)  Kr. 1.500,-

Fremleiepris er 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr. 2.100,- i havnekontingent + kr. 1.500,- i utleiegebyr + kr. 1.250,- i moloavgift (se note).+ kr. 1.500,- i depositum.

Note: Det er vedtatt at ved utleie skal plasseier betale differansen  mellom kr. 6.300,- og kr. 1.250,- i moloavgift.

Eksempel på utleie av 3m plass: kr. 8.100,- + kr. 1.500,- i depositum

 

Godtgjørelser:

Dugnadsgodtgjørelse (alle) (maks 4t pr. medlem)  Pr. time Kr. 100,-

Vaktgodtgjørelse til reservevakter  Kr. 1.000,-

 

Diverse:

Foreningsvimpel  Kr. 200,-

 

"Vanlige" bryggeplasser på B, F og M: Ved kjøp og bytte er cm-prisen kr. 250,- (Alle plasser har gangbar utrigger på en side)

"Store" bryggeplasser: fra B052B til og med plass B088 (partall) og plassene B107L til og med B115L samt plassene fra M052L til og med M066L Ved kjøp/salg og bytte er cm-prisen kr. 310,- pr. cm bredde.

 

L-plasser: kr. 19.968,- (Plassen er ca. 2,35m bred med ikke gangbar utrigger på begge sider)

 

OBS! Alt kjøp og salg samt bytte av plasser går gjennom styret.