Vinteropplagkontingent 2022 / 2023 (gjeldende fra 1. mai 2022)

 

OBS! Vi kan ikke løfte seilbåter med større dypgående enn 1,95m med trucken. Bruk av mobilkran må ordnes og betales av båteier.

 

TOTALPRIS inkluderer opptak (høst) / utsetting (vår) og selve opplaget. Prisen inkluderer vask med høytrykksspyler av båtbunnen. Krybbe er ikke inkludert.

OBS! Minimumsleie kr. 2.310,-

 

Hvis båten har ligget i sjøen mere enn en sesong vil båtbunnen erfaringsmessig være meget grodd og vi bruker adskillig mere tid på høytrykkspylingen og derfor vil båter med ekstra mye "groe" kunne få en tilleggsregning ut fra medgått tid.  Blir vurdert når båten er tatt opp.

 

For at du skal finne ut hvor mange båten eller campingvognen din opptar legger du til 0,5m til båtens mål, både i lengden og bredden før du multipliserer tallene. (I tillegg legg til 0,75m² for draget på hengeren)

 

Eksempel, båt : (9,5 + 0,5 =) 10,0 x (3,25 + 0,5 = ) 3,75 = 37,5

Eksempel, campingvogn : (4,50 + 0,50) = 5,0 x ( 2,30 + 0,50) = 2,80 = 14 + 0,75 = 14,75

 

1. Total opplagkontingent innendørs i kald hall: kr. 584,- pr. m²

2. Total opplagkontingent innendørs i kald hall (campingvogn): kr. 260,- pr. m²

3. Total opplagkontingent under tak: kr. 462,- pr. m²

4. Total opplagkontingent under tak: (campingvogn) kr. 234,- pr. m²

5. Total opplagkontingent utendørs: (motorbåt) kr. 254,- pr. m²

6. Total opplagkontingent utendørs: (seilbåt) kr. 266,- pr. m²

7. Total opplagkontingent utendørs: (campingvogn) kr. 192,- pr. m²

8. Kortidsopplag 1 uke og 1 mnd, se lengre nede på siden samme fargekode

 

OBS Båter fra 33 fot! får et tillegg på kr. 1.155,-

 

Bare løft med truck (Dette gjelder ikke opplag med Totalpris) blir beregnet fra kr. 1.733,- og oppover avhengig av medgått tid.

Vi har kapasitet til å løfte opp til 6500 kg samt båter med dypgående på ca. 195 cm.

 

Ta kontakt pr. e-post, eller mobil 90 94 24 80

 

Masteløft, pr. gang: fra kr. 825,- og oppover avhengig av størrelse. Ekstraarbeid i forbindelse med ned- og opprigging, stramming av vant, mellomvant etc. kommer i tillegg i henhold til medgått tid.

 

Vi har krybber for motor- og seilbåter.

 

Krybbekontingent for seilbåt opp til 34 fot kr. 1.675,- (Lambertseter krybbe, ILAS )

Krybbekontingent for seilbåt fra 35 fot kr. 2.888,- (Lambertseter krybbe, ILAS)

 

SEAQUIP båtstøtter. Type SB 0 til SB 4 passer til seilbåter opp til 50 fot

 

Krybbekontingent SEAQUIP båtstøtter SB 1 for seilbåt over 36 fot kr. 866,- pr. stk. (OBS! må bruke 6 stk.)

Krybbekontingent SEAQUIP båtstøtter SB 0 for seilbåt over 38 fot kr. 982,- pr. stk. (OBS! må bruke 6 stk.)

 

Krybbekontingent (for motorbåter)

Tralle
OBS! Hjulsett blir kun brukt ved flytting innen opplagsområdet

 

Liten (for båter inntil 6,5m og 2000kg): kr. 1.040,-

Medium (for båter inntil 8m og 2600kg ): kr. 1.733,-

Stor ( for båter inntil 10m og 3500 kg): kr. 2.888,-

 

SEAQUIP båtstøtter. type MB passer motorbåter opp til 60 fot

Krybbekontingent SEAQUIP båtstøtter MB 0 til MB 3 for motorbåt fra kr. 809,- pr. stk. (OBS! må bruke minst 4 stk.)

 

Kontingent for opplag beregnes etter følgende formel:

(lengde + ½m) x (bredde + ½m) (altså antall m² båten dekker.)

Det er lik m² - kontingent for båter mellom 4,87m (16 fot) og opptil 10m (opptil ca 33 fot)

OBS! Båter lengre enn 10m eller som veier over 5,5 tonn må avtales særskilt. Ta kontakt

Båter som benytter egen båthenger, altså ikke benytter seg av truck, betaler kun for opplag. Opplagarealet beregnes da etter lengde x bredde på båthenger. Hvis båten IKKE skal stå på hengeren om vinteren beregnes arealet etter samme formel som nevnt ovenfor. Ta kontakt for utregning av opplagskontingenten.

 

Generelle sommeropplag- og korttidskontingenter 

OBS! Vi kan ikke løfte seilbåter med større dypgående enn 1,95m med trucken, Bruk av mobilkran vil bli fakturert til selvkost. Ta kontakt for pris.

Flytting av båt kan forekomme og det vil bli beregnet flytteomkostninger med kr. 1.500,-. Kompliserte nødvendige flyttinger blir fakturert for tid i tillegg.

For at du skal finne ut hvor mange båten din opptar legger du til 0,5m til båtens mål, både i lengden og bredden før du multipliserer tallene.

Eksempel: (9,5m + 0,5m =) 10,0m x (3,25m + 0,5m = ) 3,75m = 37,5

 

1. Opplagkontingent for sommeren pr. påbegynt mnd. (OBS! gjelder kun for overliggende båter): 

kr. 56,- pr. m² (flytteomkostninger og leie av krybbe kommer i tillegg)
kr. 40,- pr m² i tillegg for opplag under tak (flytteomkostninger og leie av krybbe kommer i tillegg)

kr. 50,- pr m² i tillegg for opplag i hall (flytteomkostninger og leie av krybbe kommer i tillegg)

Flytting av båt kan forekomme og det vil bli beregnet flytteomkostninger med kr. 1.650,-. Kompliserte nødvendige flyttinger blir fakturert for tid i tillegg.

 

2. Korttids opplagkontingent inntil 1 uke.:

OBS! Vi kan ikke løfte seilbåter med større dypgående enn 1,95m med trucken, men etter forespørsel kan vi ordne med løft av båten med mobilkran. Bruk av mobilkran vil bli fakturert til selvkost. Ta kontakt for pris.

Det koster kun kr. 110,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.100,-. Blir vurdert når båten er tatt opp.

Vi har krybber for motor- og seilbåter.

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.500,-

OBS! Minimumsleie kr. 1.650,-

 

3. Korttids opplagkontingent inntil 1 mnd.:

OBS! Vi kan ikke løfte seilbåter med større dypgående enn 1,95m med trucken, men etter forespørsel kan vi ordne med løft av båten med mobilkran. Bruk av mobilkran vil bli fakturert til selvkost. Ta kontakt for pris.

Det koster kun kr. 155,- pr. m². Opptak og utsetting, båtkrybbe og vask med høytrykksvasker av båtbunnen er inkludert.

OBS! Ekstraregning for høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kan komme i tillegg med kr. 1.100,-. Blir vurdert når båten er tatt opp.

Vi har krybber for motor- og seilbåter.

OBS! Båter over 32 fot og seilbåter får et tillegg på kr. 1.500,-

OBS! Minimumsleie kr. 1.650,-