Havnereglement  Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 18/3-1999 og sist revidert 26/5-2015  Vedtekter

Gjesteplassreglement vedtatt av Årsmøtet  Gjesteplassreglement

Velkommen som gjest i vår båthavn.  Velkommen som gjest

Båteiere (generell informasjon)  Båteiere, Generell info

Lister

Vaktliste    (Sortert etter dato) PDF-fil

Vaktliste    (Sortert etter dato) HTML

 

Alfabetisk medlemsliste

Medlemsliste   (Alfabetisk) PDF-fil

Medlemsliste   (Alfabetisk) HTML

 

Byttelisten er sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er den dato hvor man meldte seg på byttelisten som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)

Ønsker å bytte plass  PDF-fil 

Ønsker å bytte plass  HTML-fil

 

Salgsliste

Ønsker å selge plass   PDF-fil

Ønsker å selge plass   HTML-fil

 

Utleieliste

Utleide plasser   PDF-fil Bredt format

Utleide plasser   HTML-fil Lite format

Utleide plasser   PDF-fil Lite format

 

Venteliste

Venteliste   PDF-fil

Venteliste   HTML-fil 

Det er vedtatt en endring av vedtektene som medfører at prioriteringsrekkefølgen for ventelisten blir endret. Fra nå av vil tidl. plasseier stå først på listen, for tildeling av ny båtplass. Ventelisten er dermed slik organisert at tidl. plasseiere står oppført først, sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er innmeldingsdato som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)