Alle dokumenter kan skrives ut (er i Pdf-format).

 

 

Havnereglement  Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 18/3-1999 og sist revidert 26/5-2015  Vedtekter

Gjesteplassreglement vedtatt av Årsmøtet  Gjesteplassreglement

Velkommen som gjest i vår båthavn.  Velkommen som gjest

Båteiere (generell informasjon)  Båteiere, Generell info

Lister

Ettersøktringen er innlemmet i Ettersøkt. Norges største tyveriregister hjelper deg! 

www.ettersokt.no/  (Trykk på linken og velg hvilken liste du ønsker å søke i, i menyen til venstre)

Alle dokumenter kan skrives ut.

Vaktliste   29. juli 2017 (Sortert etter dato) PDF-fil

Vaktliste   29. juli 2017 (Sortert etter dato) HTML

 

OBS! Alle lister publiseres i både PDF og HTML-format.

 

Alfabetisk medlemsliste

Medlemsliste  10. juli 2017 (Alfabetisk) PDF-fil

Medlemsliste  10. juli 2017 (Alfabetisk) HTML

 

Byttelisten er sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er den dato hvor man meldte seg på byttelisten som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)

Ønsker å bytte plass (selge/kjøpe) 6. april 2017 PDF-fil 

Ønsker å bytte plass (selge/kjøpe) 6. april 2017 HTML-fil

 

Salgsliste

Ønsker å selge plass  23. juni 2017 PDF-fil

Ønsker å selge plass  23. juni 2017 HTML-fil

 

Utleieliste

Utleide plasser  10. juli 2017 PDF-fil Bredt format

Utleide plasser  10. juli 2017 HTML-fil Lite format (inkl. utleie Jolleplass J014)

Utleide plasser  10. juli 2017 PDF-fil Lite format (inkl. utleie Jolleplass J014)

 

Venteliste

Venteliste  6. juni 2017 PDF-fil

Venteliste  6. juni2017 HTML-fil 

Det er vedtatt en endring av vedtektene som medfører at prioriteringsrekkefølgen for ventelisten blir endret. Fra nå av vil tidl. plasseier stå først på listen, for tildeling av ny båtplass. Ventelisten er dermed slik organisert at tidl. plasseiere står oppført først, sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er innmeldingsdato som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)