Nesodden, 23. juni 2017

Plasser til salgs (Kan være leid ut for inneværende sesong. Kontakt styret)

Plass nr. Bredde
Navn og E-post Privat Arbeid Mobil

M076U 3,25m
Fagerstrand Båtforening 90 94 24 80

fabat@fabat.no

M077U 3,50m
Fagerstrand Båtforening 90 94 24 80

fabat@fabat.no

M079U 3,50m
Svein Sørlie 22 71 03 85 95 04 27 64

sveinsorlie@hotmail.com

M081U 3,25m
Bård Fekene 22 62 18 76 98 20 10 54 48 36 88 36

bfekene@hotmail.com

M082U 3,50m
Fagerstrand Båtforening 90 94 24 80

fabat@fabat.no

M083U 3,50m
Nils Ole Egge 64 94 00 14 91 39 49 12

ole.egge@antibodies.no

M084U 3,50m
Espen Kvarud 22 61 85 00 90 09 84 00 90 09 84 00

espen@norevvs.no

M086U 3,55m
Håvard Hedlo 66 91 47 17 95 01 81 95

hedlo@tillen.no

Side 1 av 1