Nesodden, 10. juli 2017 Alfabetisk medlemsliste
Antall medlemmer på listen er inkludert jolleplasser: 410

Mdl.nr Navn Mobil E-post
L001
F042 Abrahamsen Petter 90 18 33 57 pa@rissdesign.no
BM107 Aden Trude 99 64 40 47 trude.aden@getmail.no
M035 Aleesami Najib 92 23 10 56 najibhadu@hotmail.com
M088U Alexandersen May-Liss 92 01 06 26 may-liss@skiltfabrikken.no
V305 Andersen Jarl-Ivar 90 56 46 96 mail@jarl-ivar.com
BM204 Andersen Ronny 95 78 65 75 ronnyanders@hotmail.no
BM039 Andersen Wiggo 91 68 97 53 w-an@online.no
V541 Anderssen Einar 91 79 19 73 einar.anderssen@online.no
B078 Anderssen Finn Erik 46 86 59 76 feanderssen@cox.net
F034 Anderssen Jan E. 99 36 81 88 edva-and@online.no
V392 Anderssen Jeanette Linge 97 07 02 42 jlanderssen@gmail.com
S001 Anderssen Kaare 46 86 59 76 kaaand3@online.no
F031 Andreassen Egil 95 98 61 73 egil.andreassen@thyssenkrupp.com
J022 Andresen Dag H.
B047 Andresen Torunn og Dag Harald 48 29 20 72 chrots@gmail.com
L002 Andrup Sissel 92 62 34 11 sissel@andrup.no
B040 Andrå Tore 90 01 48 88 tore@carcom.no
B093 Anestad Olle 90 17 15 75 oanestad@online.no
J011 Anestad Olle 90 17 15 75
B027 Arnesen Knut Løes 95 77 32 62 knut.l.arnesen@gmail.com
B048D Asantcheeff Paul 97 57 12 77 paulasantcheeff@hotmail.com
M050 Askautrud Magne 90 82 02 44 magne.askautrud@gmail.com
BM170 Axelson Wenche Elisabeth 93 04 84 48 wenche.axelson@nrk.no
B055 Bakken Torleif 95 72 63 93 torleiba@online.no
F026 Bakkeng Kristian 92 81 61 37 kristian.bakkeng@gmail.com
F015 Barlo Bjørn 90 91 60 26 barlo@online.no
B005 Berg Øistein 95 75 41 40 bergsen@altiboxmail.no
J004 Berg Øistein 95 75 41 40
B006 Berg Remo Elisabeth 41 68 40 51 e-remo@online.no
BM121 Bergenhus Jon Werner 48 02 69 08 bergenhus@online.no
M033 Berggren Alf 41 48 74 00 alf.edvard.berggren@gmail.com
V572 Bergkvam Sissel 93 45 98 94 sissel.nilsen@live.no
M056L Bergum Sven Åge 90 02 39 21 sven.aa@skantek.no
M062L Bergum Torstein 91 86 89 24 torstein@aquapower.no
M039 Berntsen Ørnulf 95 83 77 81 ornulf@hverdag.no
V510 Bevan Colin 93 22 87 08 colin.bevan@holtermann.com
BM105 Bjerke Terje 90 09 99 66 terje.bjerke@online.no
B057C Bjerkelund Sissel og Bjørn W. 90 10 14 11 bjoernwb@online.no
BM139 Bjerkholt Vigdis 46 81 74 68
B084 Bjørnsen Dag 93 06 78 91 dagbb@online.no
B107L Bjørnstad Christian 97 67 36 46 post@totalsikkerhet.as
V549 Bjørnstad Finn 41 41 47 41 stine741@hotmail.com
M031 Blomquist Terje 90 68 37 41 terjeblom@outlook.com
F016 Bodin Bjørn 90 06 93 83 bjobod@hotmail.com
V481 Borgen Tom Egil 90 60 14 20 tom.egil.borgen@gmail.com
BM214 Borgersen Thor 47 08 97 08

Side 1 av 8
Første Forrige Neste Siste