Trykk her for: Bilder av ny montert fendring langs steinmolo 

Trykk på havnekartet 2 ganger for stort bilde

Oppdatert 6. april 2019